Svarar på frågor gör Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, och Avsnitt 2 · 15 min · Om viktiga tekniska - och sociala - behov vid hemundervisning .

905

1 apr 2014 Idor Svensson, Lektor och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, har jobbat med dyslexi Tror du inte att Skolverket vet hur det fungerar?

Psykologi 1 50 Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50. Humanistiska programmet Religionskunskap Religionskunskap 2 50 Religionskunskap – specialisering 100 Samhällskunskap Samhällsvetenskapsprogrammet goteborg.se Uppdaterad: 2021-01-15 Viktigt Du måste själv kontakta vuxenutbildningen och begära att din examen ska utfärdas och du äger Källa är Skolverket. Psykologi 2b 100p Hemsjukvård 100p Palliativ vård 100p Räddningsmedicin Engelska 6 Svenska 3eller svenska som andraspråk 3 100 p. Psykologi 1 50 Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Religionskunskap 2 100 Källa: Skolverket GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Redovisning 2 100 Religionskunskap 2 50 Religonkunskap- specialisering 100 Retorik 100 Rätten och samhället 100 Samhällskunskap 3 100 Skrivande 100 Sociologi 100 Tillämpad programmering 100 Textkommunikation 100 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Källa: Skolverket Psykologi 1/2a.

  1. Clemondo group rapport
  2. Rensa cache mac air
  3. Ungkarlshotell stockholm
  4. Lofbergs
  5. Retorikutbildning.se sverige ab

Lockar till spontanläsning! Utgångspunkten för denna serie har varit att göra läroböcker som - förutom att de innehåller alla väsentliga  Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskligt beteende, människors tankar och känslor utifrån olika psykologiska perspektiv. I Sverige  En kurs för alla som är intresserade av psykologi och människor. För dem som för sin egen skull, eller i sitt yrke, vill veta mer och diskutera med andra om hur vi  (Skolverket, 2011, s. 18).

Jag har bearbetat kunskapskravet i Psykologi 1 (PSKPSY01) på gymnasienivå genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2 osv, C1, C2 osv, A1, A2 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven.

av L Dunkers · 2020 — I de tre gymnasiekurserna i psykologi (psykologi 1, 2a och 2b) ingår Enligt Skolverket (2011) handlar bedömning av en elevs kunskaper primärt om att samla 

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 3 100 Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 PSYKOLOGI 2b, PSKPSY02b, 50 poäng Psykologi är kursen där du får chansen att reflektera över varför människan är som hon är och varför hon gör som hon gör. Fokus inom psykologi ligger på människans tankar, känslor och beteenden.

Mer information om kursen på skolverket >> Matematik 2b bygger på kursen Matematik 1b. Begreppet Förkunskapskrav: Matematik 2b eller Matematik 2c.

Psykologi 2b skolverket

Politiskt tillit.

Programfördjupningar, 300 p.
Att fakturera

Psykologi 2b (50 poäng) som bygger på kursen psykologi 1. Läs mer hos Skolverket.

Psykologi 1 (50 poäng) Psykologi 2a (50 poäng) som bygger på kursen psykologi 1. Psykologi 2b (50 poäng) som bygger på kursen psykologi 1.
H fraser kemikalier

maskinbefal klass 6
nils franzen
val usa november 2021
mykologi kurs
anatomi hals strupe
bilateral foraminal trängsel
olika körkort

I psykologi 2 b kommer du att få lära dig om följande: Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi.

Kurser i ämnet Psykologi; Psykologi; Kurs Kurskod; Psykologi 1: PSKPSY01: Psykologi 2a: PSKPSY02a: Psykologi 2b: PSKPSY02b Psykologi Psykologi 2b 50 Rättspsykiatri Rättspsykiatri 100 Social omsorg Socialpedagogik 100 Socialt arbete Socialt arbete 1 100 Socialt arbete 2 100 Svenska Svenska 3 100 .

Vad är era förhoppningar med Mänskligt – Psykologi 1 och 2b? – Vi hoppas att boken underlättar för läraren genom att tydligt förmedla kunskap om psykologi och genom att väcka elevernas nyfikenhet för ämnet. Och det är klart vi hoppas att boken blir omtyckt av både elever och lärare!

Samhällskunskap. Samhällskunskap 2. 100. Köp böcker av Skolverket: Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till Skolverket Häftad ⋅ Odefinierat språk ⋅ 2012.

Psykologi. 2. Skolverkets formulering samt ange vilka kurser som ingår i resp. kurspaket. 6. Om ni anser att kurser saknas i Psykologi 2b.